Reglement Norgescup Rallycross Junior 2020 (Rev. 05.08.2020)

© 2020 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Rallycross-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Rev. 1: 05.08.2020 Endring i pkt. 1, 4 og 5

1. Innbydelse

Det arrangeres individuelt Rallycross Junior Cup. I tillegg til bestemmelser i NSR, spesialreglement for grenen samt tilleggsregler for den enkelte konkurranse, gjelder disse regler.
Startavgift kr. 1500.-

Ingen etteranmelding er tillatt.

2. Klasse

Rallycross Junior (teknisk reglement § 310), Fra og med det året man fyller 15 år til og med det året man fyller 21 år

2.1 Startnummer

Startnummer skal være i henhold til § 600 pkt. 9. Startnummer tildeles av NBF etter følgende nummerserie:

  • Rallycross Junior : 1 – 99

3. Deltakere

Cupen er åpen for førere med norsk lisens.

4. Løpsavvikling

Rallycross Junior Cup arrangeres i henhold til §600 og Reglement Norgesmesterskap Rallycross (reviderte 05.08.2020)

5. Cup løpene

5.-6. september NMK Gardermoen
12.-13. september NMK Grenland
3.-4. oktober Indre Østfold Motorsport

Eventuelle endringer kunngjøre på www.bilsport.no

6. Poengberegning

Tildeling i henhold til Reglement Norgesmesterskap Rallycross

© 2020 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.