Reglement for Norgesmesterskap Rallycross Supernasjonal 2020 (rev. 05.08.2020)

© 2020 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Rallycross-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Revisjon nr. 1: 05.08.2020 Endring i pkt. 2, 3, 9.8, 11, 14 og 16

1. Innbydelse

Det arrangeres individuelt Norgesmesterskap for førere i rallycross. I tillegg til bestemmelsene i ISR, NSR, og den enkelte konkurranses tilleggsregler arrangeres mesterskapet etter nedenstående regler.

2. NM Supernasjonal

5.-6. september NMK Gardermoen
12.-13. september NMK Grenland
3.-4. oktober Indre Østfold Motorsport

Eventuelle endringer kunngjøres på www.bilsport.no

3. Klasseinndeling

Det innbys til deltakelse i følgende klasser:

 • Supernasjonal t.o.m. 1600 cm³
 • Supernasjonal t.o.m. 2000 cm³
 • Supernasjonal t.o.m. 2400 cm³
 • Supernasjonal over 2400 cm³
 • Supercars/Åpen klasse: Super Cars, Div. 1 / 2 samt gruppe B (inkludert biler med utgått homologering, også biler utgått fra gr. B, tidligere Div. 2 biler. (teknisk reglement § 311)
 • Supercar Lites

Det er ingen forhåndspåmelding i 2020. Alle må melde seg på til hver enkelt arrangør i henhold til de respektive arrangørers tilleggsregler.

Betaling av anmeldelsesavgiften gjelder som underskrift på deltagelsen og deltageren bekrefter med dette å følge de regler som gjelder.

Ingen etteranmelding er tillatt.

For klassene Supercar og Supercars Lites gjelder ikke forhåndspåmelding. Det må være minimum 8 påmeldte til NMK Grenland i hver klasse senest 26. juli.

3.1 Startnummer

Startnummer skal være i henhold til § 600 pkt. 9. Startnummer tildeles av NBF etter følgende nummerserier:

 • Supernasjonal t.o.m. 1600 cm³ : 101 – 199
 • Supernasjonal t.o.m. 2000 cm³ : 201 – 299
 • Supernasjonal t.o.m. 2400 cm³ : 301 – 399
 • Supernasjonal over 2400 cm³ : 401 – 499
 • Supercars/Åpen klasse: 501 – 599

4. Deltagere

a) Mesterskapet er åpent for deltagere med gyldig norsk lisens for klassen det deltas i.

b) Hver fører skal ha sitt etternavn på nedre halvdel av begge sideruter bak på løpsbilen.

c) Tidtakingen skal foretas med transpondere, og tiden skal registreres med 1/1000 sekunds nøyaktighet. Det er deltagers eget ansvar at bilen er påmontert en transponder av typen AMB TranX 260 eller Mylaps Car/bike transponder, at den er montert riktig og fungerer. Se www.mylaps.com for info

d) Ved ankomst skal deltageren personlig møte til administrativ innsjekk.

5. Organisasjon

a) Faktadommere skal utnevnes for å fastslå feil start og mål-passering.

b) Det skal opprettes en «teknisk sone». Teknisk sone er området etter vektkontroll og til startlinje. I teknisk sone gjelder parc ferme bestemmelser; all form for justering, kontroll, reparasjon eller tilsvarende er forbudt. Kun fører og teamsjef kan oppholde seg i teknisk sone, samt funksjonærer med relevante oppgaver.

c) Juryen kan som følge av force majeure tillate dekkbytte i teknisk sone. Dekkbytte skal overvåkes av teknisk personell fra arrangør.

d) Deltagerkontakt
Det skal av arrangøren være oppnevnt deltagerkontakt. Navn og telefonnummer til denne skal være oppgitt i løpets tilleggsregler, samt være oppslått på oppslagstavlen. Deltagerkontakten skal være et bindeledd mellom deltakere, arrangør og jury. Må ha god kunnskap om det gjeldende reglement og ikke ha noen andre funksjonæroppgaver under arrangementet.

6. Vektkontroll

Vekt = bilens minimumsvekt skal være inklusiv fører, drivstoff, olje og øvrige væsker som er i bilen når den veies.
Alle biler skal veies på teknisk forhåndsbesiktigelse.
Klassenes minimumsvekt og vektfordeling er en viktig del av konkurransen. Kontrollvekten skal plasseres på fast dekke (betong eller asfalt). Vektkontroll vil foregå før teknisk sone.
Vektkontroll som viser for lav vekt vil føre til at man ikke får starte den aktuelle omgang/finale. Se §303 for rutine dersom for lav vekt påvises.
Kun justeringer inntil 15 kg kan foretas på vektkontrollen.
Se punkt 5 b for definisjon av teknisk sone.
I forbindelse med teknisk forhåndsbesiktigelse skal alle biler veies som en del av kontrollen. Biler som ikke oppfyller det tekniske reglementet med vekt og vektfordeling blir nektet start.
Innledende omganger: Arrangør og /eller jury kan foreta utvelgelse etter bestemmelsene i §303.
Finaler: Bilens minimumsvekt med fører, drivstoff, olje og øvrige væsker skal kontrolleres på alle finalister
Deltagere forpliktes til å følge arrangørens opplysninger om når bil skal være tilstede for vektkontroll. Manglende oppmøte for vektkontroll vil medføre startnekt i heatet/finalen.

7. Banen

Det tillates ikke trening på NM-baner de siste 8 dagene før løpet arrangeres.
Antall runder som skal kjøres er avhengig av lengden på banen, men den totale kjørte distanse skal være min. 3000 m og maks. 6000 m i hver omgang eller finale.
NM-banene skal ha ett godkjent alternativspor.

8. Trening løpsdag

a) Ved todagers løp: Det skal kjøres 1 x 3 runder frivillig trening samt 1 x 3 obligatorisk runder trening. Trening skal gjennomføres klassevis.
b) Ved en-dags løp: Det skal kjøres 1 x 3 runder obligatorisk trening. Trening skal gjennomføres klassevis.
c) Juryen kan gi starttillatelse til deltager som ikke har gjennomført obligatorisk trening.

9. Løpsavvikling:

9.1 Bilene starter side om side i de innledende omgangene.
9.2 I finalene starter bilene i tre rekker, to og to i bredden og i henhold til skisse. Skissene viser alternative startoppsett når første sving går til høyre. På baner der første sving går til venstre, skal startoppsettet speilvendes.

9.3 Skisse startoppstilling: RCS kan etter søknad gi tillatelse til andre startoppsett.

 

 

    

Alternativ 1                                                                            Alternativ 2

 

9.4 Startprosedyre.

Starter gir tydelig tegn til førerne om at alt er klart til start, fra dette tidspunkt er fører under starters kommando.

– det vises 5 sekunders eller «Ready to Race» skilt eller lysende tavle.
– Grønt lys tennes, starten går.

9.5 Tyvstartsystem

NM-banene skal ha fotoceller eller lignende som avslører tyvstart. Bilene skal stilles opp med lik avstand fra fotocellepunkt eller ”pinner” på startplaten.

9.6 Feil start

I tilfelle tyvstart stoppes heatet, og det blir omstart. Den fører som blir idømt tyvstart må kjøre alternativsporet to ganger. To tyvstarter i samme heat av samme fører(e) medfører at fører ikke får starte i heatet i innledende omganger og blir tildelt poeng tilsvarende antall startende (i klassen)  +3.  I finale skal gjeldende fører ha siste plass av de startende i vedkommende finale, men foran de som ikke har startet. Dersom dette gjelder flere førere skal de plasseres innbyrdes i henhold til resultatlisten etter innledende omganger.

9.7 Alternativspor

Alternativspor skal kjøres 1 gang i hver omgang og finale. Dersom regelen brytes i innledende omganger får deltager oppnådd tid + 30 sekunder. I finaler blir deltager plassert sist i den aktuelle finalen, men foran de som ikke starter. Dersom dette gjelder flere førere skal de plasseres innbyrdes i henhold til resultatlisten etter innledende omganger.

9.8 Innledende omganger

a) Ved todagers løp: Det kjøres 4 innledende omganger hvorav 3 gjøres tellende.

b) Dersom en fører idømmes en straff av jury i en omgang skal omgangen være tellende.

c) Heatoppsettet i første omgang:

 • 1. NM-runde: trekkes
 • Påfølgende NM-runder: Kjøres etter oppnådde NM-poeng ut i fra oppsette i pkt. f. Førere som ikke har NM-poeng kjører først, etter startnummer

e) Videre klassifisering til kjøring i påfølgende omganger:

 • 2. omgang: kjøres etter plassering i første omgang. Førere med like poeng plasseres i henhold til startliste for 1. omgang
 • 3. omgang: kjøres etter plassering i andre omgang. Førere med like poeng plasseres i henhold til beste tid satt i 1. omgang, eller, hvis ingen tid er satt, i henhold til startliste for første omgang.
 • 4. omgang: kjøres etter plassering i tredje omgang. Førere med like poeng plasseres i henhold til beste tid satt i 1. eller 2. omgang.

Høyest kvalifiserte fører i hver omgang kan velge startspor, deretter nummer to osv.

f) Alle heat kjøres med 5 biler unntatt for de første heatene (dersom dette ikke går opp med 5) som består av de lavest kvalifiserte på listen.
Biler som ikke er klare for start skal ikke plasseres inn i heatoppsett. Faller biler fra etter at heatoppsett i innledende omganger er kunngjort på offisiell tavle skal heatet gjennomføres med det antall biler som kommer til start i angjeldende heat.

Det skal fordeles slik at man får jevnest mulig heat.

6 biler: nest siste heat: 2-4-6                   siste heat 1-3-5

7 biler: nest siste heat 2-4-6                    siste heat 1-3-5-7

8 biler: nest siste heat 2-4-6-8                siste heat 1-3-5-7

9 biler: nest siste heat 2-4-6-8                siste heat 1-3-5-7-9

10 biler: nest siste heat 2-4-6-8-10        siste heat 1-3-5-7-9

11 biler: tredje siste heat 9-10-11             nest siste heat 2-4-6-8 siste heat 1-3-5-7

12 biler:  tredje siste heat  9-10-11-12     nest siste heat 2-4-6-8 siste heat 1-3-5-7

g) Alle heat kjøres på tid og raskeste fører i hver omgang får 1 poeng, nest raskest 2 poeng osv.

I. De førere som ikke starter (DNS) et heat blir tildelt poeng tilsvarende antall startende (i klassen) +2.
II. Fører som blir diskvalifisert (DQ) fra et heat blir tildelt poeng tilsvarende antall startende (i klassen)  +5.

9.9 Finaler

a) Ved færre deltagere enn 13 kjøres kun A-finale, ved 13 – 17 deltagere kjøres kun A- og B-finale og ved 18 eller flere A, B, C finaler.

b) De fire beste førerne, med minst poeng fra 3 av de innledende omgangene skal kjøre A-finale. De nest beste fra 5. – 8. plass skal kjøre B-finale, og fra 9. – 14. plass skal kjøre C-finale. Første og andre plass fra C-finalen skal ha plass i B-finalen, og første og andre plass i B-finalen skal ha plass i A-finalen. Den fører med færrest poeng fra 3 av de innledende omganger velger fritt startspor, deretter velger fører med nest færrest poeng osv.
c) Dersom to eller flere førere etter de innledende omgangene har samme poengsum, går den fører som har best oppnådd tid (deretter nest beste tid, osv.) fra alle de fire innledende omganger foran ved tildeling av finaleplass og startposisjon.
d) Dersom to eller flere førere bryter i første runde i en finale, klassifiseres de i henhold til finaleoppstillingen. Dersom to eller flere bryter i samme runde i en finale, skal de klassifiseres i henhold til rundeprotokollen ved foregående rundepassering. Dersom finaleresultatene ikke kan fremkomme og det heller ikke kvalifiserer til omkjøring, skal klassifiseringen skje i henhold til finaleoppstillingen.

10. Parc Ferme

Biler som har deltatt i A-finale skal kjøres av føreren til Parc Fermé umiddelbart etter målgang. Biler som er kvalifisert til finalen, men ikke stiller til start, samt biler som bryter finalen er også underlagt parc fermé bestemmelsen. For øvrig i h.t. Generelle bestemmelser Art. 2.4.

11. Poengberegning

NM gjennomføres etter poengberegning. Mester blir således den som oppnår høyest poengsum i sin NM-klasse. Alle løpene legges til grunn for poengberegningen. Dersom en deltager blir diskvalifisert fra et løp (hele konkurransen), skal dette resultatet være tellende.
Deltagere må ha fullført minimum 2 tellende omganger for å få NM poeng etter innledende omganger der det kjøres 4 omganger.
Deltagere må ha fullført minimum 1 tellende omgang for å få NM poeng etter innledende omganger der det kjøres 3 omganger.
Det tildeles NM-poeng etter sammenlagt delresultat etter innledende omganger etter følgende skala: 20 – 17 – 15 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1, slik at nummer 1 får 20 poeng og nummer 16 får 1 poeng.
Etter finaler: 14 beste på endelig resultatliste: 20 – 17 – 15 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3, slik at nummer 1 får 20 poeng og nummer 14 får 3 poeng.
I fjerde omgang tildeles henholdsvis 3,2,1 poeng til første, andre og tredje raskeste fører i hver klasse i omgangen (gjøres gjeldende for 3. omgang der bare 3 omganger kjøres).
Poengberegningen foretas av NBF ved RCS. Resultater offentliggjort på bilsport.no anses som uoffisielle inntil de blir kunngjort offisielle etter endt sesong. Den fører som oppnår høyest poengsum i sin NM-klasse blir Norgesmester. Ved poenglikhet mellom to eller flere fører avgjøres rekkefølgen på bakgrunn av flest antall førsteplasser, andreplasser osv. I tilfelle fortsatt poenglikhet, er det de oppnådde poeng i finalen som er avgjørende.

Dersom det i en konkurranse ikke kan utarbeides endelig resultatliste ved at innledende omganger og finaler er kjørt, gjelder følgende:

 • Ved færre enn 3 fullførte omganger tildeles det ikke NM poeng
 • Dersom ingen finaler i en klasse er kjørt, tildeles NM poeng for klassen i henhold til resultatlisten etter innledende omganger (minimum 3 omganger). Ekstra NM poeng, 3-2-1, tildeles de tre beste i hver klasse i siste kjørte innledende omgang.
 • Dersom ikke alle finaler for en klasse er kjørt, skal det settes opp resultatliste i henhold til resultatene fra de kjørte finalene. Sluttresultatet for finalene som ikke er kjørt settes opp i henhold til resultatlisten etter innledende omganger (minimum 3 omganger).  NM poeng tildeles i henhold til den endelige resultatlisten.

12. Erstatningsløp

NBF kan bestemme at ytterligere løp skal inngå i mesterskapet. Videre kan NBF bestemme at ett eller flere av de oppnevnte løp skal utgå av mesterskapet.

13. Mesterskapspremier

De tre beste i hver NM-klasse tildeles mesterskapsmedaljer i henholdsvis gull, sølv og bronse, i tillegg deles det ut laurbærkrans e.l. til norgesmestrene.

14. Protester og appeller

Protester skal leveres elektronisk i henhold til det som er beskrevet i løpets tilleggsregler for behandling av den enkelte konkurranses jury. Sekretariatet eller deltagerkontakt skal varsles om at protest er sendt. Protestgebyr skal betales i henhold til løpets tilleggsregler. Poengberegningen for mesterskapet foretas av NBF ved RCS. Poengberegningen skjer først etter at eventuelle protester er avgjort, og det kan således ikke nedlegges protest på poengberegningen. Eventuell appell mot beregningen kan foretas som fastsatt i Generelle bestemmelser Art. 15.

15. Juryoppnevnelse

NBF oppnevner minimum juryleder.
NBF oppnevner Race Director (GB 11.10)
NBF kan oppnevne forbundstekniker.

Minimum en i juryen må være tilstede fra og med start av administrativ innsjekk.

Løpsleder må være tilstede fra og med start av innsjekk og til protestfristen er ute. Race Director har sammen med løpsleder ansvar for startprosedyrer, inkludert sjekk av startsystem (inkl. feil start system) før stevnets start.

Race Director skal til enhver tid være i kontakt med og samarbeide med løpsleder.

Race Director og løpsleder kan innenfor tidsfristene rapportere hendelser til juryen.

16. Straffer

Følgende liste er rådgivende for juryen. Juryen har den absolutte myndighet vedrørende endelig straff. Juryen kan på egenhånd, eller etter forslag fra Race Director/Løpsleder, fatte beslutninger som ikke er beskrevet i retningslinjer nedenfor og ilegge straffer i henhold til Generelle bestemmelser, spesialreglement, mesterskapsreglementet og tilleggsreglene.

Retningslinjer for straffer

Mangel av brannslukker / teppeTilleggsreglerStartnekt
For høyt fart i depot.
- Ved grov forseelse
§ 270 pkt. 2.3Bot kr. 1.000,-
Diskvalifikasjon fra løpet
Mangel av gyldig personlig lisens og/eller vognlisensGB 2.5.1Startnekt
Ikke betalt anmeldelseskontingentGB 3.8.1Startnekt
Bil ikke i henhold til teknisk reglementPåskrift i vognlisens.
Sikkerhetsmessig:
Startnekt
Mangel av homologeringsdokumentPåskrift i vognlisens
Personlig utstyr ikke iht reglementStartnekt
Ikke deltatt på førermøte§ 232Juryavgjørelse
For sen til startoppstillingStartnekt i heatet
Feil start, 1. gang.
Feil start, 2. gang i samme heat av samme fører
§ 600, pkt. 9.62 x alternativspor
Startnekt, tildeles poeng tilsv. ant. startende i klassen
+ 3 poeng
Ikke kjøre alternativspor eller
kjøre det flere ganger i innledende
omganger
§ 600
pkt. 9.7
Oppnådd tid + 30 sek
Ikke kjøre alternativspor eller kjøre det flere ganger i finaler
§ 600
pkt. 9.7
Plasseres sist foran
evt ikke startende
Flytte banemarkeringer
Kjøre utenfor banen og ha en fordel av dette
- hindring av forbikjøring;
Kursendring for å forsvare posisjon
§ 240, § 270, pkt. 2.11. gang: minimum Advarsel (to advarsler til samme fører medfører rapportering til jury for bedømmelse.)
2. gang: minimum
tidsstraff 5 sekunder
3. gang: diskvalifikasjon

Må vurderes i hvert
enkelt tilfelle hvor stor fordel
Brudd på Kjøredisiplin:
Presse en konkurrent ut av banen;
unormale kursendringer (sporskifte);
Påkjørsel bakfra eller i siden uten stor konsekvens;
Direkte påkjørsel som medfører stopp
for konkurrent;
§ 240For hver hendelse:
reprimande som et
minimum;
Tidsstraff, 3 el 5 sek
Diskvalifikasjon fra heat


Etter 2 reprimander i
en sesong: Fratrekk av
3 mesterskapspoeng
Etter 4 reprimander i
en sesong: Fratrekk av 6 mesterskapspoeng
Etter 6 reprimander i
en sesong: Diskvalifikasjon
fra mesterskapet
Ikke respektere flaggsignaler§ 270Juryavgjørelse
Usportslig opptreden
GS 12.1.1
c og d
Innstilling til DU
Forårsaket rødt flagg§ 246 pkt.3
Startnekt ved omstart
Påkjøring med vilje eller
uansvarlig kontakt mellom
førere/biler etter målgang
GS 12.1.1, c og dJuryavgjørelse
Ikke kunne fremvise filmPkt. 17Juryavgjørelse
Brudd på Parc Ferme reglerGS 2.4.1Juryavgjørelse
Team som har med flere personer enn tillatt på grunn av Covid-19 restriksjoner og ikke anmeldt til arrangørJuryavgjørelse, minimum diskvalifisering fra løpet.

16.1 Tidsstraff er inappellabelt (GB 12.5.2)

17. Krav om kamera

Førere må ha montert minimum et innvendig kamera i sin bil når det kjøres innledende omganger og finaler. Det er førerens ansvar at kameraet står i en slik posisjon at det (de) viser banen i kjøreretningen, at kameraet virker (batterier ladet) og at minnekort er på plass og har nok kapasitet til å lagre alle heat og finaler. Kameraet skal være slått på fra innkjøring til startplate og må ikke slås av før bilen er tilbake i depot. Jury, Race Director og løpsleder skal ha tilgang til filmene gjennom hele konkurransen på grunn av protester eller andre ting.

Opptak må enten kunne fremvises på egen PC eller være på minnekort av type SD som kan leses av i en kortleser.

© 2020 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.