§ 920 Teknisk reglement Terrengtouring 2020

© 2020 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Terrengtouring-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

 

Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer

Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller påbygg tilsvarende aktuell modell fra opprinnelig produsent.  

Alt utstyr som medbringes i bilen skal være forsvarlig fastspent/festet.  Kjøretøyet skal være registrert og forsikret. 

 

1. Chassis

1.1 Ramme, bærende konstruksjoner

Ingen endring av bærende konstruksjoner tillates. 

 

2. Hjulsystem

2.1 Dekk

Valgfri bruk av dekktype og dimensjon. Dekkene skal være klassifisert for bruk på person- eller lastebil og være godkjent for minst 80 km/t, seiping og mønsterskjæring tillates.  Piggdekk og kjetting kan benyttes i det tidsrom de tillates brukt på offentlig vei. 

 

2.2 Felger

Valgfritt.

 

2.3 Fjærer/hjuloppheng

Eventuelle krengningsdempere og/eller stabilisatorstag kan demonteres.

 

2.4 Støtdempere

Valgfritt.

 

3. Drivverk

3.1 Motor

Riktig fungerende returfjær skal finnes på forgasser/spjeld hus.

 

3.2 Drivstoffsystem

Drivstofftanken skal være plassert som originalt for kjøretøyet. 

Drivstoffrør og -slanger skal være klamret og godt beskyttet mot skader. 

 

3.3 Kjøleanlegg

Radiator skal være plassert som originalt for kjøretøyet, ellers fritt.

 

3.4 Eksosanlegg

Fritt under forutsetning av at vegtrafikklovens krav oppfylles.

 

3.5 Elektrisk anlegg

Batteriet skal være sikkert fastmontert og det skal være beskyttelse over batteripolene. Elektriske kabler og ledninger skal være godt klamret.

 

3.6 Kraftoverføring

Kjøretøy med automatgir skal ha startsperre og skal ikke kunne startes i gir. Differensialsperrer er tillatt

 

4. Bremsesystem

4.1 Driftsbrems

Fotbrems skal effektivt påvirke alle hjul. 

 

4.2 Parkeringsbrems

Godt fungerende parkeringsbrems skal finnes. 

 

4.3. Bremserør

Bremserør og –slanger skal være beskyttet og godt klamret. 

 

5. Styresystem

Servostyring og styredemper tillates byttet eller ettermontert. Ratt og rattstamme tillates byttet.  Stoppanordning for styreutslag kan justeres eller demonteres, styrestag/endeledd kan modifiseres. Ellers tillates ingen endringer.

 

6. Karosseri

Støtfangere tillates modifisert eller erstattet. Karosserideler tillates erstattet med likeverdige deler i stål, aluminium eller glassfiber. Det er tillatt å modifisere hjulbuer for å få plass til større hjul.

 

6.1 Gulv

Hull for girspak tillates endret ved bytte av girkasse. Eventuelle andre endringer skal være godkjent i vognkort. Utover dette tillates ingen endringer. 

 

6.2 Stoler

Ved trening: Stoler skal være sikkert montert og i henhold til gjeldende kjøretøyforskrift for årsmodellen.

Ved konkurranse: Stolene skal ha høy rygg og være sikkert fastmontert, det er tillatt å forlenge stolen for å tilfredsstille krav. Eventuell forlenging skal enten være laget av 3mm aluminium eller 3mm stål. Forlengelsen skal være boltet sammen med rammen i stolen med minst 4 stk. M8 bolter i maks 8.8 strekkfasthet. Dersom stolen er montert på glideskinner, skal begge skinner ha sikring som forhindrer forskyvning av stolen.

 

6.3. Veltebøyle

Kjøretøy uten tak av metall må ha original takstruktur som beskytter fører og evt. passasjer. Biler uten slik takstruktur må ha bøyle innmontert. Bøylen skal da være i stålrør iht. §304 pkt. 11.3 i dimensjon 45mmx2,5mm, 50mmx2mm (1,75”x2,5mm eller 2”x2mm) og bestå av minimum en tverrgående hovedbøyle og 2 bakoverstrevere. Original Targabøyle med en minimumsbredde på 7 cm på smaleste punkt er godkjent for kjøring (f.eks Suzuki SJ cab med original targa bøyle).

 

6.4 Sikkerhetsbelte

Minimum 3-punkt sikkerhetsbelte skal benyttes av fører og passasjer under konkurranse. Under trening kan originalt sikkerhetsbelte benyttes. Alle passasjerer sikres i henhold til Vegtrafikkloven.

 

Lys

Fritt under forutsetning av at Vegtrafikklovens krav oppfylles.

 

Instrumentering

Fritt under forutsetning av at Vegtrafikklovens krav oppfylles.

 

9. Annet

9.1 Tauekroker

Skal finnes foran og bak på kjøretøyet.  

 

9.2 Vekt

Kjøretøyets egenvekt skal være inntil 3500 kg.

 

Krav til uregistrerte kjøretøy:

Tillatte kjøretøy:

Kjøretøy som ikke tilfredsstiller følgende krav klassifiseres som Biltrial.

Kjøretøyet skal ha 2 hjulaksler og drift på alle hjul.  Kjøretøyets karosseri skal kunne identifiseres med serieprodusert person-, vare- eller lastebil. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller påbygg tilsvarende aktuell modell fra opprinnelig produsent. Alt utstyr som medbringes i bilen skal være forsvarlig sikret og fastspent.

 

1. Chassis

Ingen endringer fra originalt er tillatt.

 

2. Hjulsystem

2.1 Dekk

Dekkene skal være klassifisert for bruk på personeller lastebil og være godkjent for minst 80km/t, seiping og mønsterskjæring tillates.
Piggdekk og kjetting kan benyttes i det tidsrom de tillates brukt på offentlig vei.
Ellers fritt.

 

2.2 Felger

Fritt

 

2.3 Fjærer

Originale fjærsystemer må brukes, men heving inntil 8 tommer til sammen er lov. Eventuelle krengningsdempere og/eller stabilisatorstag kan demonteres.

 

2.4 Støtdempere

Støtdempere skal ha lik plassering og utforming som originalt, ellers valgfritt.

 

3. Drivverk

3.1 Motor

Motor skal være plassert som originalt for kjøretøyet, motorfester kan flyttes/modifiseres.
Riktig fungerende returfjær skal finnes på forgasser/spjeld hus.
Ellers fritt.

 

3.2 Drivstoffsystem

Drivstofftank skal være plassert utenfor førerrom, være sikkert montert og godt beskyttet mot skader.
Bensinrør skal være forsvarlig klamret og godt beskyttet mot skader. 

 

3.3 Kjøleanlegg

Kjøleanlegg skal være plassert som originalt for kjøretøyet.

 

3.4 Eksosanlegg 

Fritt, under forutsetning av at støynivået ikke overstiger 100 dbA.

 

3.5 Elektrisk anlegg

Batteriet skal være sikkert fastmontert, og det skal være beskyttelse over batteripolene. Kun gelebatterier eller tørrbatterier kan monteres i førerrom. Elektriske kabler og ledninger skal være forsvarlig klamret og beskyttet.

 

3.6 Kraftoverføring

Kjøretøy med automatgir skal ha startsperre og skal ikke kunne startes i gir. Differensial- sperrer er tillatt.

 

4. Bremsesystem

4.1 Driftsbrems

Fotbrems skal effektivt påvirke alle hjul. 

 

4.2 Parkeringsbrems

Godt fungerende parkeringsbrems skal finnes. 

 

4.3. Bremserør

Bremserør og –slanger skal være beskyttet og godt klamret. 

 

5. Styresystem

Servostyring og styredemper tillates byttet eller etter montert. Ratt og rattstamme tillates byttet. Stoppanordning for styreutslag kan justeres eller demonteres, styrestag/endeledd kan modifiseres. Ellers tillates ingen endringer.

 

 

6. Karosseri

Karosseriet skal ha umiddelbar gjenkjenningsverdi med serieprodusert kjøretøy og være sikkert festet til chassiset. Dørtrekk tillates fjernet, men skal da erstattes med plate i metall. Karosserideler kan erstattes med tilsvarende deler produsert i stål, aluminium eller glassfiber, men kan ikke fjernes i sin helhet. Tilpasninger i hjulbuer er lov.

 

6.1 Gulv

Hull for girspak tillates endret ved bytte av girkasse, ut over dette tillates ingen endringer. 

 

6.2 Førerrom

Beskyttelsesvegg skal finnes mellom fører/passasjer og motor, oljekjøler og radiator og være utformet slik at den hindrer spredning av væske og/eller ild. 
Interiør skal finnes i sin helhet.

 

6.3. Veltebøyle

Kjøretøy uten tak av metall må ha original takstruktur som beskytter fører og evt. passasjer. Biler uten slik takstruktur må ha bøyle innmontert. Bøylen skal da være i stålrør iht. §304 11.3 i dimensjon 45×2,5 eller 50×2 (1,75”x2,5mm eller 2”x2mm) og bestå av minimum en tverrgående hovedbøyle og 2 bakoverstrevere.

6.4 Sikkerhetsbelte

Minimum 3-punkt sikkerhetsbelte skal benyttes av fører og passasjer under konkurranse. Under trening kan originalt sikkerhetsbelte benyttes. Alle passasjerer sikres i henhold til Vegtrafikkloven.

Lys: Valgfritt.  

Instrumentering: Valgfritt.

 

9. Annet

9.1 Tauekroker

Skal finnes foran og bak på kjøretøyet.  

 

9.2 Vekt

Kjøretøyets egenvekt skal være inntil 3500 kg. 

 

© 2020 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.