§ 630 Spesialreglement for Historisk Dragrace (2019)

Historisk Dragracing.
§ 630

Historisk Dragracing følger NHRA Hot Rod Heritage Racing Series Rules 2016.
Historiske bevarte dragracebiler som ikke klasser inn under NHRA Hot Rod Heritage Racing Series Rules, kan på individuelt grunnlag søke iht. norsk fortolkning av section 10.
Se www.bilsport.no under Dragrace reglement.

Se “2017 NHRA Hot Rod Heritage Racing Series Rules og Supplement” vedlagt.

 

I tillegg kan det inviteres til kjøring etter Swedish Vintage reglement. Se :
http://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/regler/dragracing/dr_nostalgia_funny_car-2017.pdf
http://web.sbf.se/regler/up/1/DR_Nostalgia_Funny_Car-2016.pdf