§ 628 Teknisk Reglement for Competition 2020

Teknisk reglement for denne klassen:
Se SBF sine hjemmesider: http://www.sbf.se