Reglement for Crosskart Junior Cup 2020

© 2020 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Crosskart-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Innbydelse

Det arrangeres individuelt Crosskart Junior Cup. I tillegg til Generelle bestemmelser, spesialreglement for grenen samt tilleggsregler for den enkelte, gjelder disse regler.

2. Deltakere

Cupen er åpen for førere som dekker krav i § 604 pkt. 1 og alderskrav i § 604 pkt. 2

3. Klasse

85 cm3

4. Konkurransereglement

Crosskart Junior Cup arrangeres i henhold til §604 og NM-reglementet for Norgesmesterskap i Crosskart.

5. Cup løpene

31. mai NMK Nord Gulbrandsdal
13. juni NMK Hønefoss
27. juni KNA Solør
22. august NMK Gardermoen
12-13. september NMK Melhus
26. september NMK Grenland

Eventuelle endringer kunngjøres på www.bilsport.no

6. Krav til Crosskart

Se teknisk reglement for Crosskart § 314

7. Bedømmelse og organisasjon

I henhold NM reglementet for Crosscart

8. Premiering

De tre som har oppnådd flest poeng i klassen, premieres med NBFs Cup-medaljer.

© 2020 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.